Peter_Holvoet-Hanssen_©_Jonathan_Ramael-

© Jonathan Ramael

"Het is gelijk waar gij gaat, als ge uw eer maar wel bewaart"

- Halewijn

LOCATIE

Halewijnlaan 86, aan de school

MATERIAAL

Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR 

Peter Holvoet-Hanssen

Auteur, dichter en troubadour

Benieuwd? 

Lees de tekst van Peter Holvoet-Hanssen

in het boek 'Citaat op Straat'.

Reeds voor Wereldoorlog II had het Antwerpse stadsbestuur, vooral onder impuls van burgemeester Camille Huysmans, literaire plannen met Linkeroever. In de jaren dertig kregen de eerste brede lanen de naam van middeleeuwse romanfiguren: Beatrijs, Blancefloer en Halewijn, Esmoreit en Gloriant.

 

De Halewijnlaan groepeert vele openbare diensten: een school, de groendienst, de politie, het wijkkantoor, het sociaal centrum. de brandweer en de post. Bedoeld als een rustige wandellaan is ze sedert de haast dagelijkse files aan de Kennedytunnel voor vele automobilisten een vluchtweg naar de Waaslandtunnel geworden. Als de Charles De Costerlaan ooit echt wordt afgesloten, zoals voorzien in de Oosterweelplannen, dreigen - zoals in de Halewijnballade - nog vele hoofden op tafel te worden gezet!

 

De Halewijnballade is een vrij griezelig verhaal. Heer Halewijn was een charmezanger, een middeleeuwse Julio Iglesias zeg maar.

 

Maar Halewijn had een slechte reputatie: alle vrouwen die zijn liedjes hoorden wilden bij hem zijn maar verdwenen dan van de aardbol.

 

Toen een koningsdochter onder zijn charmezang bezweek, kon ze vaststellen wat haar voorgangsters was overkomen. Halewijn trok zijn zwaard om haar te doden.

 

Maar de listige prinses riep hem toe: trek eerst uw overhemd uit zodat het niet met mijn bloed wordt besmeurd. Terwijl Halewijn met zijn hoofd in zijn overhemd verstrikt geraakte, greep de prinses zijn zwaard en hakte zijn hoofd af. Ze nam de bloederige klomp als trofee mee naar haar vaders paleis. Daar werd gehouden een banket en het hoofd werd op tafel gezet!

                                                       

’t Is mij aleens waer dat gij gaet,               

Als gij uw eer maar wel bewaert. 

 

- Geschreven door Hugo De Ridder

     

A+.jpg