Gust_Peeters_©_Jonathan_Ramael-4.jpg

© Jonathan Ramael

"De waarheid is een vuur, geen ijdel woord"

- Anton van Duinkerken

LOCATIE

Anton van Duinkerkenstraat 1

MATERIAAL

Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR 

Gust Peeters

Dichter

Benieuwd? 

Lees de tekst van Gust Peeters

in het boek 'Citaat op Straat'.

De Anton van Duinkerkenstraat, een zijstraatje van de Edmond de Coussemakersstraat, is een van de recentste straatbenamingen op Linkeroever (1987). Het steegje laat in niets vermoeden dat hier een reus der Nederlandse letteren wordt herdacht.

 

Anton van Duinkerken (1903-1968) is het pseudoniem van Willem Asselbergs, Nederlands dichter, essayist en literair historicus. Hij studeerde aanvankelijk voor priester  maar door zijn levenslust en Bourgondische levensstijl  meenden zijn oversten dat  hij zijn veelzijdigheid beter kwijt kon als schrijver en docent in de profane wereld.

 

Hij laat een Indrukwekkend oeuvre na: 35 boeken, waaronder enkele zeer lijvige. Daarin toont hij zich de strijdbare voorvechter van de rooms-katholieke cultuur in Nederland. Hij wordt een groot pleitbezorger van ruim opgevat katholiek humanisme , maar ook van meer culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

 

De zwierige en innemende Nederlander kwam graag naar Vlaanderen en voor heel wat Vlaamse studenten was hij een inspirerend voorbeeld. In 1937 kreeg hij een eredoctoraat aan de Leuvense universiteit.

 

Tot zijn meest geciteerde weken behoren o.m.  Lyrisch labyrinth, De menschen hebben hun gebreken, Ascese der schoonheid en Vlamingen.

 

In het Antwerpse Letterenhuis bevinden zich een groot aantal foto’s en brieven die van zijn betrokkenheid met Vlaanderen getuigen.

- Geschreven door Hugo De Ridder

A+.jpg