Reinhilde Decleir-5.jpg

© Jonathan Ramael

"Schoon lief,

laet ons gaen

sien die Roose"

- Jonker Jan van der Noot

LOCATIE

Jonker van der Nootstraat 2

MATERIAAL

Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR 

Reinhilde Decleir

Actrice en artistiek leider vanTutti Fratelli,

een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van Antwerpen

Benieuwd? 

Lees de tekst van Reinhilde Decleir

in het boek 'Citaat op Straat'.

De Jonker van der Nootstraat ligt in de wijk Het Vlaams Hoofd en verbindt de Abraham Verhoevenlaan met de Meeuwstraat, een zijstraat van de Beatrijslaan.

 

Jan Baptista Van der Noot (1537- 1595) werd in Brecht geboren, stamde uit een Franssprekende familie met aanzien en noemde zichzelf jonker.

 

Als echte renaissance-dichter maakte hij hooggeplaatste personen onsterfelijk met zijn lofdichten. Ook bezong hij zijn geliefde Brabant en de Brabantse taal. Hij introduceerde bovendien het sonnet in de Nederlanden. 

 

Van der Noot was enkele jaren schepen van Antwerpen, en nam in maart 1567 deel aan het mislukte Calvinistisch oproer tegen de katholieke Spaanse overheersing waarna hij naar Londen moest vluchten. Na omzwervingen in Duitsland en Frankrijk keerde hij 12 jaar later berooid terug naar Antwerpen.

 

Soepelheid in zijn denken was hem niet vreemd. In zijn gedichten had hij het  vaak over de vergankelijkheid van het aardse en de zekerheid van Gods liefde, maar in zijn proza liet hij een heftig anti-rooms-katholiek betoog doorklinken. Tijdens zijn tweede verblijf in Antwerpen keerde hij terug naar de katholieke schaapstal . En na de overgave van de stad  in 1585 uitte Van der Noot zich als Spaansgezind.

 

Door zijn veeltaligheid  was hij een belangrijke schakel in de Europese Renaissance. In 1579 verscheen zijn meest bekende werk in het Nederlands, het Frans en het Duits: Olympiados. Hierin beschrijft Van der Noot in meer dan duizend verzen met talrijke allegorische personages, zijn droomreis die eindigt met zijn huwelijk met Olympia.

- Geschreven door Hugo De Ridder

A+.jpg