Dimitri_Leue_©_Jonathan_Ramael-4.jpg

© Jonathan Ramael

"De grootste harten hebben helaas

de grootste smarten"

- Théophile Gautier

LOCATIE

Theophile Gautierstraat, bankje basketplein

MATERIAAL

Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR 

Dimitri Leue

Acteur en auteur

Benieuwd? 

Lees de tekst van Dimitri Leue

in het boek 'Citaat op Straat'.

Dat de Théophile Gautierstraat en de Victor Hugostraat in mekaar overlopen  aan de noordzijde van de Charles de Costerlaan, is geen toeval. De eerste verafgoodde als student zowat de tweede.

 

De Franse dichter en romanschrijver Théophile Gautier (1811-1872) was een vele vrouwen minnende bohémien. Zoals zijn negen jaar jongere tijdgenoot Fromentin wilde hij schilder worden tot Victor Hugo hem met zijn Orientales leerde dat je ook kon schilderen met de pen. Hij werd toen een geestdriftig en luidruchtige propagandist van de  ideeën van de jonge romantische school. Het hoogtepunt hiervan beleefde Parijs tijdens de première van Hernani, het toneelstuk waarin Victor Hugo de Franse romantiek bezong. Bij het horen van de snierende kritiek op het werk van zijn grote idool,  veerde de temperamentvolle Gautier tijdens de voorstelling recht, gekleed in het sedertdien berucht felrood gilet, en vuurde een pistoolschot af.

 

Met enkele kunstvrienden stichtte hij Les Bohémiens, die de leer van l’art pour l’art verkondigden en alle pragmatische kunstvormen verwierpen en ook de gangbare romantische opvatting  als zou de dichter een  begenadigd ziener en gids van het volk zijn.

 

Alhoewel Gautier om den brode  genoodzaakt was om  uitputtende journalistieke arbeid te leveren voor La Presse en de Moniteur bleef hij in zijn gedichten en romans trouw aan zijn bevlogen kunstopvattingen. Het vrouwelijk element is in zijn oeuvre steeds een grote inspiratiebron geweest. Théophile Gautier werd als het ware  heen en weer geslingerd tussen zijn zoektocht naar de ideale liefde en de geborgenheid van zijn gezin. Bekend waren zijn liaisons met danseressen en een zangeres bij wie hij twee dochters verwekte. Het ballet Giselle en zijn roman Spirite zijn hieruit ontstaan.

 

In 1845 wordt lid van de Club des hachichins  waar hij Charles Baudelaire leert kennen die twaalf jaar later zijn beroemde Fleurs du mal aan hem zal opdragen en hem beschrijft als de perfecte magiër van de Franse letteren. Ondanks die lof zal de kandidatuur van Gautier voor de Académie Française tot viermaal toe weggestemd worden.

 

Bekende citaten van Théophile Gautier zijn: Zelfs goden sterven, maar sublieme verzen blijven;  of :  Elk uur slaat een wonde en het laatste maakt het af.

- Geschreven door Hugo De Ridder

A+.jpg