Els_De_Schepper_©_Jonathan_Ramael-19.jpg

© Jonathan Ramael

"De kern van

alle kwaad is

het misbruik

van bezit"

- Thomas Morus

LOCATIE

Thomas Morusplein, hoek met Thonetlaan

MATERIAAL

Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR 

Els de Schepper

Cabaretier

Benieuwd? 

Lees de tekst van Els de Schepper

in het boek 'Citaat op Straat'.

Het charmante pleintje op het einde van de Thonetlaan even voorbij de Jachthavenlaan, kreeg in 1957 de naam van Thomas Morus. Vergeten is de  heilig verklaarde schrijver van Utopia allerminst. In 2012 nog ontstond de Thomas More Hogeschool uit de fusie van de Antwerpse Lessius Hogescholen met de Katholieke Hogeschool Kempen.

 

De in Londen geboren Thomas More (1478-1535) besloot na zijn studies in Latijn en rechten aanvankelijk om monnik te worden, werd aspirant van de contemplatieve Kartuizerorde, maar na drie jaar kloosterleven trad hij in het huwelijk en ging  zetelen in het parlement.

 

In het parlement ijverde More om de dotatie aan Koning Henri VII te verminderen wat hem zijn mandaat kostte en zijn vader in de gevangenis deed belanden. Na de dood van de koning in 1509 werd hij een van de twee ‘undersheriffs’ van Londen en trok hij de belangstelling van de roemruchte koning Hendrik VIII. In 1515 reisde hij als diens gezant naar Vlaanderen om een betwisting inzake de wolhandel uit te klaren. Hij deed o.m. Antwerpen aan waar hij Erasmus ontmoette die hij reeds tijdens diens eerste bezoek aan Engeland in 1499 had leren kennen en waaruit tussen de twee humanisten een levenslange vriendschap ontstond.

 

Nadien begon een steile opgang. More werd ridder en lid van de Kroonraad speaker in het House of Commons en in 1529 zelfs Lord Chancellor - grootkanselier, de tweede in bevel na de koning - belast met het toezicht op rechters en clerus. Zijn werk in de rechtbanken was exemplarisch maar botste vaak met het politiek-religieus absolutisme van de koning. More weigerde onder meer de kroning van Anna Boleyn (de tweede vrouw van Hendrik VIII) bij te wonen. Kort daarop werd hij beschuldigd van hoogverraad en onthoofd in 1535.

Zijn  laatste woorden op het schavot waren The King’s good servant, but God’s First. Wat  achteraf vaak vertaald is als: De eer van God gaat voor op de eer van de koning. Thomas More werd heilig verklaard in 1925.

 

Het meest bekende werk van Thomas Morus is Utopia (1516), een fictief eiland waarop hij de ideale staat en samenleving situeerde. Het begin van het in Latijn geschreven boek speelt zich trouwens af in Antwerpen. De 500ste verjaardag van Utopia is luisterrijk gevierd, met boeken, lezingen en seminaries vooral aan de Leuvense universiteit.

 

Daarnaast schreef More talrijke historische werken zoals o.a. 'History of Richard II'.

- Geschreven door Hugo De Ridder

A+.jpg