Over

het project

De Antwerpse linker Schelde-oever is van oudsher een plek van rust, verpozing en vermaak tegenover de drukke metropool. Bijna alle straten dragen er de naam van een schrijver uit de Vlaamse en Europese literatuur of van een figuur uit onze middeleeuwse ballades, zoals Blancefloer, Beatrijs, Gloriant en Halewijn. ​Veel bewoners zijn zich vaak niet bewust van de historische of culturele waarde van de persoon waar hun straat naar vernoemd is. In totaal lenen bijna 60 schrijvers, kunstenaars en romanfiguren hun naam aan een straat of plein op Linkeroever.

In 2004 vatte Actiecomité Linkeroever (ALO vzw) het plan op om bekende citaten van schrijvers in het straatbeeld aan te brengen. Op 20 november 2004 werd de eerste literaire stoeptegel ingehuldigd.

Drijvende kracht achter het initiatief was auteur en voormalig De Standaard-journalist Hugo De Ridder: “Toen ik op Linkeroever kwam wonen, zag ik dat veel straten naar schrijvers werden vernoemd. Maar veel bewoners wisten niet over wie het ging. Via ALO zijn we dan met de stoeptegels begonnen.”

Hugo De Ridder werd in 2005 bekroond voor zijn initiatief door de auteursverenigingen met een Gouden Hendrik. Hugo De Ridder overleed onverwacht in oktober 2018. Zijn begrafenis werd bijgewoond door tal van prominenten uit het culturele en politieke leven, die hem als vriend kwamen eren. 

Sinds september 2015 werd, in samenwerking met district Antwerpen, ‘Citaat op straat’ verder uitgebreid. Anno 2018 is de collectie compleet en heeft elke straat met literaire achtergrond zijn citaat. Er werden ook 4 tegels geplaatst door bewonersvereniging HELO. 

Over

ALO vzw

Hugo_De_Ridder_©_Jonathan_Ramael.jpg

Hugo De Ridder

Initiatiefnemer Citaat op Straat

Jo_Renier_©_Jonathan_Ramael-6.jpg

Jo Renier

Voorzitter ALO vzw

Het Actiecomité Linkeroever, afgekort ALO vzw, is een apolitieke vereniging. Ze werd opgericht in 1988 en werkt rond verschillende thema's die specifiek voor de bewoners van Linkeroever belangrijk zijn. 

 

ALO streeft naar een concept waar de overgrote meerderheid van de bevolking achter kan staan. Projecten die aan Linkeroever een meerwaarde bieden worden gesteund zonder de eigenheid van Linkeroever te verliezen. Oorspronkelijk gestart als een actiegroep tegen de inplanting van een subtropisch zwembad, is ALO uitgegroeid tot een denktank voor de linker Scheldeoever van Antwerpen. 

 

Historisch gezien heeft Linkeroever weinig binding met de Stad. In al de grote wereldsteden is er een band tussen de rechter- en linkeroever van haar rivier: dit wordt fysisch gesymboliseerd door bruggen, meestal oude bruggen die verwijzen naar de historische band tussen de twee stadsgedeelten. Dit is niet zo in Antwerpen. 

 

De interesse voor Linkeroever is gegroeid vanuit de noodzaak voor de ontwikkeling van de haven, waarbij de grond belangrijker was dan de mensen die er woonden. Belangrijk is te weten dat het woongebied van Sint-Anneke gelegen is tegenover de tweede grootste chemiecluster van de wereld. 

Met de woonuitbreiding op de site Regatta wonen er straks bijna 20.000 mensen op Linkeroever. Daarmee wordt de roep om een eigen district steeds sterker. Immers, de eigenheid van dit stadsgedeelte, en dus ook de problematiek, is totaal verschillend van de Stad [district Antwerpen] waartoe Linkeroever behoort. Dit zal enkel toenemen wanneer de langverwachte Oosterweelverbinding gerealiseerd wordt, die een sterke impact zal hebben op Linkeroever, zowel tijdens als na de werken.

 

Linkeroever is binnen de stad Antwerpen een belangrijk gebied geworden, zowel op sociaal, ecologisch en mobiliteitsvlak. Hierbij ontstaan diverse problemen, waarover ALO vzw een visie tracht te ontwikkelen. ALO vzw zet zich dan ook in voor een leefbaar en kwaliteitsvol stadsgedeelte op Linkeroever. Permanent wordt er ingespeeld op de actuele problemen. 

 

ALO vzw onderhoudt positieve contacten zowel met het stads-, district- en het provinciebestuur als met de gewestelijke en federale overheid, en werkt steeds in een constructieve geest aan de opwaardering en versterking van ons geliefd Linkeroever.

 

Via deze link vindt u meer info over de werking en historie van ALO vzw.

A+.jpg