TEGELS

Op Linkeroever vindt U meer dan 60 literaire stoeptegels

Alle tegels op een interactieve kaart

Ik wilde me gaan vermeien in een tuin met bloemen en bijen

Moedertaal is geen liefhebberij, maar sociale noodzaak

Hoe meer een mens ervaart, hoe rijker zijn leven wordt

Land van de stilte, de vreedzame brede natuur

Hoe zalig zijn die landen waar de wijsheid regeert

Zo ziet men opschepperij maar zelden eervol eindigen

Leve het Vlaamse volkslied in Frans-Vlaanderen

Droom die werkelijkheid wordt, vervloeit als water tussen vingers

Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten

Wees jong, blij, fel, verliefd, wees dwaas

Want liefde is hemel. En hemel is liefde

Humor is de zwemgordel op de rivier van het leven

Ik ben U lieden spiegel, ik ben ulen spiegel

De kern van alle kwaad is het misbruik van bezit

Ze dragen hun naam van gezag als een ezel…relikwieën

De zon is overal. Zij trilt in elk gezang

De sluis loost en houdt tegen

De grootste harten hebben helaas de grootste smarten

Gij weet dat er geen gelaat is waar gij binnen kunt als in uw huis

Je vriendschap is wel erg gering als je helpt om loon en niet uit minne

Als de dood de mens bereikt, is het goede het enige dat overblijft

De Antwerpse Schouwburg moet een bolwerk zijn van cultuur

Reynarde de vos, de felle met de grijze baard

Enkel wind te zijn, tomeloos, mateloos en ongebonden

Men is maar groot, als men gewoon is wat men is

Het genoegen van zoveel mogelijk goeds te zeggen

In Antwerpen zijn talloze dingen te zien met lust en genoegen

Moeder, waarom leven wij?

Ik verlang ernaar om onder Vlamingen te zijn

Deze kwade jaren heeft de mensheid echt wel verdiend

Schoon lief, laet ons gaen sien die Roose

De liefde is een loterij, dat is de kern van elke roman

Creativiteit is wanhoop van een betere soort

Er is geen kerkhof dat niet vol onmisbare kerels ligt

Wie echt kijken wil, moet aandacht schenken

Weet dat elk mooi lied zich met een einde tooit

Wat is harmonie, Windekind? Dat is hetzelfde als geluk

Het is een schoon ding een goed mens te zijn

Kwade werken leiden tot bederf, reine harten doen het goed als ze deugdzaam zijn en trouw

Zoveel werd gescheiden, zoveel kwam terecht

In de beperking toont zich de meester

Beroem je op niets, want eer haal je er niet van. Eigendunk wordt nooit geprezen

Maar iedre deur versluit een eigen lijden

Het is gelijk waar gij gaat, als ge uw eer maar wel bewaart

Om echt plezier te hebben, moet je eerst werken

Onder uw zachte vleugels worden alle mensen broeders

Ik dank allen die goed voor mij waren

De rilling van het licht wast de rivier schoon

Schelde! Je bent het klaar gebaar naar zee van ons land dat dorst naar het oeverloze

Het was op enen avondstonde dat Karel slapen begonde

Het hart van Vlaanderen kan inslapen, maar sterven? Nooit!

Merk op edele dames en heren: liefde heeft deze vreemde trek dat droefheid op minnen volgt

Ik verwacht alles van het open debat

De waarheid is een vuur, geen ijdel woord

Eén is noodigh

Ik kon ’t je niet genoeg zeggen hoeveel geluk en ongeluk voortvloeien uit liefdesroes

Wij willen Vlamingen zijn om Europeeërs te worden

Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken

Zelfkritiek naar binnen, zelfrespect naar buiten

Het leven moet je opgaan, niet afdalen

Antwerpen, ‘t is een kluchtig volk, men hoefde wel een tolck

De sereniteit is de triomf van de antieke kunst

Oft waer is, sal den tijdt leeren!

De Stad zal zijn vermaerd  zoolang de Toren staet

Wandelzones

Doorzoek de website

Gebruik onze Tagwolk

Antwerpen arts bestuur Brussel criticus dichter epos essayist fantasie filosoof Frankrijk Gent historicus hoogleraar Horeca humanist journalist jurist kerk leraar lied Marialegende Middelnederlands mirakelverhaal Nederland novelle politicus poëzie proza psychiater redacteur Restaurant roman satire schilder sonet sprookje Tachtigers theater toneel tragedie Vlaams wandeling Zone Blancefloer Zone Gloriant

Ga naar onze Google Maps kaart

Op onze Google kaart vindt u alle tegels met hun locatie, het citaat, foto’s en een link naar de pagina op onze website. Er is een optie om de 4 zones te tonen. In iedere zone hebben we een tegelroute uitgestippeld die u langs alle citaten in de betreffende zone leidt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies.