Garmt Stuiveling

Maar iedre deur versluit een eigen lijden

Hedwig Van de Velde – Foto : Jonathan Ramael

De Garmt Stuivelingstraat werd in 1987 aangelegd samen met Anton van Duinkerkenstraat. De twee literaire reuzen uit Nederland moeten het op Linkeroever stellen met twee zijstraatjes van de Edmond de Coussemakerstraat, achter de Aldi.

De Nederlandse  dichter, essayist en literatuurhistoricus Garmt Stuiveling (1907-1985)  bracht zijn jeugd door in Friesland en studeerde Nederlandse literatuur in Groningen, werd leraar in Hilversum, docent in Utrecht en later ook hoogleraar in Amsterdam. In Vlaanderen werd hij vooral bekend als voorvechter voor meer samenwerking op literair gebied tussen Nederland en Vlaanderen.

Tijdens de oorlogsjaren schreef en publiceerde hij Een eeuw Nederlandse Letteren waarin hij als eerste de Nederlands en Vlaamse literatuurgeschiedenis als één eenheid behandelde. Zo kwam hij in 1946 naar Antwerpen waar hij in het zwaar gehavende Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven een beklijvend pleidooi hield voor de Nederlandse taal. Zijn eruditie en heldere taal oogstten daar veel bijval. Hij geraakte bevriend met de Vlaamse schrijvers Streuvels, Elsschot en stadsarchivaris Schmook. Decennialang was hij redacteur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en voorzitter van de Conferentie der Nederlandse Letteren.

Voor zijn omvangrijk literair historisch onderzoek baseerde Stuiveling zich steeds op authentieke documenten en ontkrachtte op die manier heel wat legendevorming en vervalsingen in de Nederlandse literatuur. Het gaf  af en toe aanleiding tot relletjes. Hij toonde zich hierbij eerder oprecht dan tactvol.

Stuiveling was ook nog medeoprichter van het Humanistisch Verbond, gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid en kreeg bekendheid door zijn radiopraatjes. Trouwens  heel zijn oeuvre is socialistisch en humanistisch geïnspireerd.

In 1965 ontving hij een eredoctoraat van de Gentse universiteit.

Als dichter bezon Garmt Stuiveling zich bij voorkeur over het menselijk bestaan. Het gekozen citaat komt uit het gedicht Ziekenbezoek waar de dichter zijn rondgang in een ziekenhuis als volgt beschrijft: De tocht is lang, en mijn voorzichtig lopen klinkt toch nog luid…. De eendre rij van deur en deur en deur…

Geschreven door Hugo De Ridder

LOCATIE
Garmt Stuivelingstraat 1

ZONE
BLANCEFLOER

MATERIAAL
Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR
Hedwig Van de Velde
Auteur van jeugdboeken

Benieuwd?
Lees de tekst van Hedwig Van de Velde
in het boek ‘Citaat op Straat’.

Het boek Citaat op Straat

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies.