Jonker Jan van der Noot

Schoon lief,
laet ons gaen sien die Roose

Reinhilde Decleir – Foto: Jonathan Ramael

De Jonker van der Nootstraat ligt in de wijk Het Vlaams Hoofd en verbindt de Abraham Verhoevenlaan met de Meeuwstraat, een zijstraat van de Beatrijslaan.

Jan Baptista Van der Noot (1537- 1595) werd in Brecht geboren, stamde uit een Franssprekende familie met aanzien en noemde zichzelf jonker.

Als echte renaissance-dichter maakte hij hooggeplaatste personen onsterfelijk met zijn lofdichten. Ook bezong hij zijn geliefde Brabant en de Brabantse taal. Hij introduceerde bovendien het sonnet in de Nederlanden.

Van der Noot was enkele jaren schepen van Antwerpen, en nam in maart 1567 deel aan het mislukte Calvinistisch oproer tegen de katholieke Spaanse overheersing waarna hij naar Londen moest vluchten. Na omzwervingen in Duitsland en Frankrijk keerde hij 12 jaar later berooid terug naar Antwerpen.

Soepelheid in zijn denken was hem niet vreemd. In zijn gedichten had hij het  vaak over de vergankelijkheid van het aardse en de zekerheid van Gods liefde, maar in zijn proza liet hij een heftig anti-rooms-katholiek betoog doorklinken. Tijdens zijn tweede verblijf in Antwerpen keerde hij terug naar de katholieke schaapstal. En na de overgave van de stad in 1585 uitte Van der Noot zich als Spaansgezind.

Door zijn veeltaligheid was hij een belangrijke schakel in de Europese Renaissance. In 1579 verscheen zijn meest bekende werk in het Nederlands, het Frans en het Duits: Olympiados. Hierin beschrijft Van der Noot in meer dan duizend verzen met talrijke allegorische personages, zijn droomreis die eindigt met zijn huwelijk met Olympia.​

Geschreven door Hugo De Ridder

LOCATIE
Jonker van der Nootstraat 2

ZONE
BLANCEFLOER

MATERIAAL
Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR
Reinhilde Decleir
Actrice en artistiek leider van Tutti Fratelli,
een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van Antwerpen

Benieuwd?
Lees de tekst van Reinhilde Decleir
in het boek ‘Citaat op Straat’.

Het boek Citaat op Straat

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies.