Willem van Haecht

Hoe zalig zijn die landen
waar de wijsheid regeert

Stoeptegel met citaat van Willem van Haecht
Foto: district Antwerpen

Het citaat

In het jaar 1600 liepen er twee Willem van Haecht-en in Antwerpen rond: een zevenjarige die achteraf bekend zou worden als schilder van allegorische kunstkamers (te bewonderen in het Rubenshuis) en een 70-jarige Antwerpse rederijker. Ofschoon de jongste beroemder werd verwijst de Willem van Haechtlaan – tussen de Gloriant- en Van Velthemlaan – niet naar de schilder maar naar de schrijver.

Van die Willem van Haecht zijn de geboorte- en sterfdata niet eens zeker. Vermoedelijk leefde hij van 1530 tot 1611. Hij wordt beschreven als een veelzijdig man en een vooraanstaand rederijker zoals liefhebbers en beoefenaars van toneel- en dichtkunst toen werden genoemd.

Van hem zijn vooral De drie Apostelspelen bewaard, geïnspireerd door de Handelingen der Apostelen, evenwel met Lutherse inslag. De komst van de zeer katholieke landvoogd Alva na de Beeldenstorm van 1566 deed Van Haecht Antwerpen ontvluchten naar Aken. Hij keerde omstreeks 1570 terug maar na de val van Antwerpen in 1585 verliet hij de stad definitief en sedertdien zijn we zijn spoor bijster.

Voor zijn vlucht was hij de Hoofdman-factor van de hoofdrederijkerskamer van het Markiezaat Antwerpen De Violieren, nu nog bekend van de jaarlijkse toneelwedstrijd het Landjuweel. De kernspreuk van de Violieren luidde Uut Jonsten Versaemt, wat we kunnen lezen als: uit genegenheid bijeengekomen.

In 1561 mocht Van Haecht het zevende Brabantse Landjuweel, dat voordien altijd in Mechelen plaats had, in Antwerpen organiseren. Hij schreef de teksten voor de spelen die aan de toneelwedstrijd voorafgingen.

Dat het Landjuweeltornooi nog steeds bestaat na honderden jaren in sluimerstand te zijn verzeild, danken we aan de schrijver Herman Teirlinck op wiens voorspraak koning Albert I een aanmoedigingsprijs schonk.

Het citaat op de arduinen stoeptegel komt uit het Geuzenliedboek. Hierin wordt Willem Van Haecht als auteur vermeld van een lied gezongen door de Cameristen van de Violieren. Het is een nog zeer actuele ode aan de wijsheid:

Hoe salich zijn die Landen
Daer die wijsheyt regeert…
O Wijsheyt edel vrouwe
Blijf in ons Princen raet,
Dat hy u is ghetrouwe
Gherust blijft zijnen staet

Geschreven door Hugo De Ridder

Informatie

UIT
[popup_anything id=”2137″]

LOCATIE
Willem van Haechtlaan 65

MATERIAAL
Arduin

GEPLAATST
2016

Boek

Dit citaat werd niet opgenomen in het boek

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies.