Melis Stoke

Je vriendschap is wel erg gering als je helpt om loon en niet uit minne

Roger van Damme – Foto: Jonathan Ramael

De Melis Stokelaan is een zijstraat van de Gloriantlaan die overgaat naar de Jan van Brabantlaan vanwaar de Vermeylenlaan kan bereikt worden.

De vrijwel onbekende Nederlandse chroniqueur Melis Stoke (°1235) was vanaf 1296 stadsklerk in Dordrecht en maakte drie jaar later de overstap naar de kanselarij van Jan II, de eerste Hollandse graaf behorende tot het Henegouwse Huis van Avesnes. Daar bleef hij zeker werkzaam tot 1306. Waarschijnlijk was hij ook nog een tijd in dienst onder diens opvolger Willem III.  In de periode 1311 tot 1314 herwerkte Stoke nog zijn eigen befaamde Rijmkroniek van Holland. Meer is er over zijn leven en sterfdatum niet bekend.

Stoke behandelt in zijn Rijmkroniek de periode 689-1305. Daarin wordt gedetailleerd verslag uitgebracht van de roerige jaren vanaf 1296, toen graaf Floris V door zijn eigen edelen werd vermoord. De passage over de moord op Floris en diens lijkdienst in Alkmaar behoort tot de meest bewogen passussen van dit vaak nuchtere, zelden dichterlijke rijmwerk.

Ook de opvolgingskwestie van de Hollandse dynastie door het huis Henegouwen, komt uitgebreid aan bod.  Het is gebaseerd op mondelinge overlevering van tijdgenoten en eigen ervaringen.

In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevinden zich de drie compleet bewaard gebleven handschriften. Een fraai exemplaar (128 E 3) is op perkament geschreven en van bruin kalfslederen kaft met koperen slot voorzien. Alle handschriften zijn sedert kort te vinden op internet.

Het was niet makkelijk een bruikbaar citaat te vinden maar professor Dr Frank Willaert, specialist in de middelnederlandse literatuur aan de Universiteit Antwerpen wees ons in de verzen 5198-99 uit de Rijmkroniek van Holland op volgende wijsheid: Die dient dor danc ende niet dor minne, die vriendschap is herde dinne.

Geschreven door Hugo De Ridder

LOCATIE
Melis Stokelaan 7B

MATERIAAL
Arduin

BEKENDE ANTWERPENAAR
Roger van Damme
Meesterpatissier en chef van Het gebaar,
in de botanische tuin van Antwerpen

Benieuwd?
Lees de tekst van Roger van Damme
in het boek ‘Citaat op Straat’.

Het boek Citaat op Straat

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies.