Charles De Coster

Het hart van Vlaanderen
kan inslapen,
maar sterven? Nooit!

Stoeptegel met citaat van Charles De Coster
Foto: district Antwerpen

Het citaat

De Charles De Costerlaan is samen met de Blancefloerlaan de langste oost-westverbinding op Linkeroever, maar als de Oosterweelplannen onverkort worden uitgevoerd zal ze binnen enkele jaren afgeknipt worden ter hoogte van de Halewijn- en August Vermeylenlaan. Aanvankelijk heette deze weg: Groote Tunnellaan.

Charles Théodore Henri De Coster (1827-1879) Frans Belgisch schrijver was de zoon van een Vlaming en een Walin. Hij deed zijn humaniora aan een katholiek jezuïetencollege in Brussel waarna hij enkele jaren sleet als  bankbediende. Daarna begon hij rechten te studeren, maakte een paar reizen in Nederland en vond uiteindelijk zijn roeping als leraar Franse literatuur aan de Krijgsschool.

Hij was een beminnelijk man, geestdriftig en mild, een weemoedige dromer en zorgeloze bohémien die zoals vele schrijvers van zijn generatie van romantische nostaligie doordrongen was. Zijn literair werk is uiterst ongelijk van kwaliteit.  In Les Légendes flamandes (1858), geschreven in archaïsch Frans, openbaarde hij zich al als een verbeeldingsrijk verteller. Hij toonde zijn aangeboren talent pas echt met de publicatie van La Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs.

De Coster had er tien jaar aan gewerkt en een prachtige uitgave, geïllustreerd door o.m. Félicien Rops verscheen in 1867. Omdat het boek in die tijd onmogelijk in het Nederlands kon verschijnen schreef hij het andermaal in archaïsch Frans. Tijl Uilenspiegel blijft één van de bekendste werken van de Frans-Belgische literatuur.

Ondanks zijn grote verdiensten vereenzaamde De Coster die bij leven slechts door een kleine groep naar waarde werd geschat. Daarbij kwam dat de antiklerikale strekking van het boek de verspreiding ervan zeker heeft belemmerd. Pas in 1893, 14 jaar na zijn overlijden, kwam er een nieuwe uitgave van zijn meesterwerk op de markt. De Coster zou slechts 52 jaar worden.

Het gekozen citaat is een vrije vertaling van een gesprek tussen Tijl en zijn vriendin Nele:

Est-ce qu’on enterre l’esprit, Nele, le coeur de la mère Flandre? Elle aussi peut dormir, mais mourir? Non!

Geschreven door Hugo De Ridder

Informatie

UIT
[popup_anything id=”2199″]

LOCATIE
Charles De Costerlaan 10,
hoek met Gloriantlaan

MATERIAAL
Arduin

GEPLAATST
2016

ZIE OOK
Ik ben U lieden spiegel, ik ben ulen spiegel

Boek

Dit citaat werd niet opgenomen in het boek

De Coster - La Légende d’Ulenspiegel, 1869 (page 10 crop)

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies.