Victor Hugo

Wees jong, blij, fel, verliefd,
wees dwaas

Dirk Lenaerts – Foto: Jonathan Ramael

De omgekeerde U-vormige Victor Hugostraat is niet zo bekend bij de Linkeroeverbewoners. Men bereikt ze vlakbij de kruising van de Charles De Costerlaan (noordzijde) en de Thonetlaan.

De straat draagt de naam van een van de grootste Franse schrijvers. Victor Hugo (1802-1885) was de zoon van een generaal onder Napoleon. Reeds op zijn 17de ontpopte hij zich als een dichterlijk genie eerst vrij klassiek, dan neigend naar het romantisme. Hij kende op vele vlakken een bewogen leven. Zijn zoon stierf jong, zijn dochter werd krankzinnig, zijn vrouw bedroog hem met zijn beste vriend, schrijver Sainte Beuve. Hijzelf stortte zich in  een tumultueus liefdesleven.

Victor Hugo zetelde zelfs even in de Franse Assemblée Nationale. Na de staatsgreep tegen de Republiek van Louis Napoleon in 1851 vluchtte hij naar België (een huis op de Brusselse Grote Markt draagt nog een gedenkplaat). Jaren voordien, In 1837, had hij België al verkend en meldde toen aan zijn vriend: ‘Ik schrijf je vanuit Antwerpen, beste Louis, en dat zegt alles. Ik bevind me in Vlaanderen temidden van de kathedralen, de Rubensen en de Van Dijcken. Het is een prachtig land.’

Vanuit België vestigde hij zich hij als banneling op het Britse eiland Guernsey om daar met zicht op de oceaan, duizende vaak satirische verzen schrijven die telkens hoge oplagen behaalden in zijn vaderland. Pas na de val van het keizerrijk in 1870 zou hij naar Parijs terugkeren.

Tot de bekendste werken van Victor Hugo behoren De klokkenluider van de Notre Dame (1831) en Les misérables (1862) een fictieve autobiografie die het verhaal vertelt van de galeiboef Jean Valjean die onterecht vervolgd wordt door de obstinate commisaris Valvert. Beide meesterwerken werden verfilmd en in tv-reeksen gegoten.

Victor Hugo schreef zeer vitaal tot op  hoge leeftijd en laat een indrukwekkend oeuvre na van meer dan 300.000 verzen. Zijn stoffelijk overschot werd triomfantelijk bijgezet in het Parijse Pantheon.

​N’écoutez pas ces gens qui disent : soyez sages!
La sagesse est de fuir tous ces mornes visages!
Soyez jeunes, gais, vifs, amoureux, soyez fous.

Luister niet naar de mensen die zeggen wees wijs!
Wijsheid is die sombere gezichten te ontvluchten!
Wees jong, blij, fel, verliefd, wees dwaas.

Geschreven door Hugo De Ridder

LOCATIE
Victor Hugostraat,
aan doorgang naar Walter Scottstraat

MATERIAAL
Brons

BEKENDE ANTWERPENAAR
Dirk Lenaerts
Beeldhouwer,
woont op een woonboot in de jachthaven van Linkeroever

Benieuwd?
Lees de tekst van Dirk Lenaerts
in het boek ‘Citaat op Straat’.

Het boek Citaat op Straat

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan, aanvaardt u het gebruik van cookies.