Roemer Visscher

De sluis loost en houdt tegen

Nederlandse schepen op de rede van Texel - Cornelis Tromp
Rede van Texel : Door Ludolf Bakhuizen in het Rijksmuseum

Het citaat

De Roemer Visscherstraat is een zijstraat van de Gloriantlaan. Niemand herinnert zich nog waarom die Nederlander – door uitgever Harold Polis ooit een fabrikant van didactische rijmelarij genoemd – in 1957 een straat op Linkeroever naar zich genoemd kreeg. De straatnaamcommissie was allicht in een Hollandse bui want ook de aansluitende straten Busken Huet en Constantijn Huygens zijn schrijvers uit het Noorden.

Roemer Pieterszoon Visscher (1547-1620) was een Nederlands graankoopman, verzekeraar en dichter. Hij was rijk maar verfoeide dikdoenerij. In 1593 zonken twintig bij hem verzekerde graanschepen  voor de rede van Texel. Na de ramp doopte hij zijn dochters Tesselschade.

Hij beoefende met bevriende rederijkers de poëzie en de letteren en ontving in zijn huis de fameuze Muiderkring. Er werd gegeten, gezongen en gediscussieerd over de nieuwste ontwikkelingen in de kunst. De kring vormde het middelpunt van een levendig cultureel verkeer waar veel jonge schrijvers en dichters op af kwamen. De aanwezigheid van zijn mooie, getalenteerde en vrijgevochten dochters Anna en Maria Tesselschade waren niet vreemd aan het succes.

Visscher speelde graag een soort raadselspel. Hij toonde tekeningen van alledaagse voorwerpen en situaties samen met een korte spreuk. De gasten moesten dan raden wat het verband tussen afbeelding en motto was: hoe dieper, scherpzinniger of vindingrijker hoe meer punten. Het spel heette emblemen inventeren.

Hij was lid van de rederijkerskamer De Eglantier die als zinspreuk: “In liefde bloeyende,” voerde. Roemer muntte daar uit in het schrijven van puntdichten die al jaren onder de vrienden circuleerden en in 1612 buiten zijn medeweten verschenen onder te titel: “Lof van de mutse ende van een Blaeuwe scheen,” met noch andere boerten en quicken. Twee jaar later liet Roemer Visscher zelf een vermeerderde en verbeterde uitgave van zijn werk verschijnen: Brabbeling. Het bestond uit puntdichten, sonnetten, elegieën, raadsels en enkele grote gedichten. In 1614 verscheen ook nog een bundeling van zijn emblemen die hij puristisch Sinepoppen (plaatjes met een zin) noemde.

Geschreven door Hugo De Ridder

Informatie

UIT

LOCATIE
Roemer Visscherstraat 18

MATERIAAL
Arduin

GEPLAATST
2017

Boek

Dit citaat werd niet opgenomen in het boek

Roemer Visscher at the age of 71